Раководител, Никола Цветовски

- тел: 02 2572 - 671, моб. 071/269-843, e-mail: nikola.cvetkovski@jkpilinden.com.mk 

Раководител, Миле Атанасовски

- тел: 02 2572 - 671, моб. 071/269-837, e-mail: mile.atanasovski@jkpilinden.com.mk 

​​​​​​​

​​​​​​​Раководител, Борче Мицановски

- тел: 02 2572 - 671, моб. 078/400-583, e-mail: borce.micanovski@jkpilinden.com.mk