Управен одбор

  • Ивица Трипуновски, претседател
  • Ацо Павловски, заменик претседател
  • Влатко Љубовски, член
  • Трајче Крстевски, член
  • Илчо Радевски, член
  • Билјана Зафировска, член
  • Горанчо Димитриевски, член