Стопанисување со спортски објекти

Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден е надлежно претпријатие за стопанисување со спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден, односно управувањето, одржувањето и изнајмувањето на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден. Јавното претпријатие стопанисува со спортски објекти од отворен и затворен тип, и тоа: Спортска сала "Гоце Делчев", две помошни фудбалски игралишта, четири професионални тениски игралишта и едно повеќенаменско игралиште.
best replica watches www.bestreplica.org