Ц Е Н О В Н И К за врше?е о?ачарски услуги

(Цените се без вкалкулиран Данок на додадена вредност)

Чисте?е

обични о?аци
 • Чисте?е на обични о?аци

  186,44 ден/ за 1м

  ддв 33,56 ден

  220,00 ден/ за 1м

 • Спалува?е на обични о?аци со чисте?е

  372,88 ден/ за 1м

  ддв 67,12 ден

  440,00 ден/ за 1м

Чисте?е о?аци

од парно грее?е
 • Чисте?е на о?аци од парно грее?е, за домакинства

  254,24 ден/ за 1м

  ддв 45,76 ден

  300,00 ден/ за 1м

 • Спалува?е на о?аци од парно грее?е со чисте?е, за домакинства

  508,47 ден/за 1м

  ддв 91.53 ден

  600,00 ден/ за 1м

 • Чисте?е на о?аци од парно грее?е, за правни лица

  381,36 ден/за 1м

  ддв 68.64 ден

  450,00 ден/ за 1м

 • Спалува?е на о?аци од парно грее?е со чисте?е, за правни лица

  677,97 ден/за 1м

  ддв 122.03 ден

  800,00 ден/ за 1м

Чисте?е

цевки и канали
 • Чисте?е на димоводни цефки-типли во котли

  59,32 ден/ за 1м

  ддв 10,68 ден

  70,00 ден/ за 1м

 • Пове?екратно струга?е со чисте?е на равни, полукружни и кружни, внатрешни железни површини

  1 016,92 ден/ за 1м

  ддв 183,05 ден

  1200,00 ден/ за 1м

 • Чисте?е на широки преодни канали со должина на канал до 3 метри и со пресек од 0,25 М2

  381,36 ден/ за 1м

  ддв 68,64 ден

  450,00 ден/ за 1м

 • Чисте?е на широки преодни канали со должина на канал до 3 метри и со пресек од 0,25 М2 до 0,80 М2

  677,97 ден/ за 1м Best Replica Watches

  ддв 122,03 ден

  800,00 ден/ за 1м

panerai radiomir replica roger dubuis replica u-boat replica tudor replica zenith replica