Е-услуги

Преку системот за Е-плаќање обезбедена е можност за плаќање на месечните сметки за Комунални услуги. Услугата за Е-плаќање овозможува да стигнете до платена сметка без ограничување на времето и местото од каде ќе го извршите плаќањето. Достапна 24х7, секаде во светот.
best replica watches