Ц Е Н О В Н И К на услугите за користе?е на спортски об?екти на територи?а на Oпштина Илинден

Спортска сала „Гоце Делчев“

Тренинг за кошарка, ракомет, одбо?ка, фудбал, таеквондо и други спортови
 • еден термин (60 минути)

  600,00 ден

 • Рекреаци?а

  (од 01 Септември до 01 ?уни)
  - еден термин (60 минути)

  1.200,00 ден

  - пакет од 4 термини во месецот

  4.000,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  5.000,00 ден

 • Рекреаци?а

  (од 01 ?уни до 01 Септември)
  - еден термин (60 минути)

  1.000,00 ден

  - пакет од 4 термини во месецот

  3.000,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  3.500,00 ден

 • Пакетот е потребно да се купи на?доцна пред почетокот на првиот термин, кога ?е се изврши и резерваци?а на термините за месецот за ко? се однесува пакетот
 • Помошни фудбалски игралишта

  - еден термин (90 минути)

  Audemars Piguet Replica

  3.540,00 ден

Тениски терени

Рекреаци?а - возрасни
 • термин од 08:00 - 18:00 часот
  (60 минути, без рефлектори)
  - еден термин

  120,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  500,00 ден

  - пакет од 10 термини во месецот

  900,00 ден

  - пакет од 20 термини во месецот

  1.500,00 ден

  - пакет од 30 термини во месецот

  2.300,00 ден

 • термин од 18:00 - 24:00 часот
  (60 минути, со рефлектори)
  - еден термин

  220,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  980,00 ден

  - пакет од 10 термини во месецот

  1.800,00 ден

  - пакет од 20 термини во месецот

  3.500,00 ден

  - пакет од 30 термини во месецот

  5.000,00 ден

 • Изна?мува?е на тениска опрема за еден термин од 60 минути (2 рекета и 3 топчи?а)

  80,00 ден

Тениски терени

Рекреаци?а - ученици и студенти
 • термин од 08:00 - 18:00 часот
  (60 минути, без рефлектори)
  - еден термин

  100,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  400,00 ден

  - пакет од 10 термини во месецот

  720,00 ден

  - пакет од 20 термини во месецот

  1.200,00 ден

  - пакет од 30 термини во месецот

  1.900,00 ден

 • термин од 18:00 - 24:00 часот
  (60 минути, со рефлектори)
  - еден термин

  180,00 ден

  - пакет од 5 термини во месецот

  800,00 ден

  - пакет од 10 термини во месецот

  1.450,00 ден

  - пакет од 20 термини во месецот

  2.900,00 ден

  - пакет од 30 термини во месецот

  4.000,00 ден

 • Изна?мува?е на тениска опрема за еден термин од 60 минути (2 рекета и 3 топчи?а)

  80,00 ден

Tag Heuer Replica Watches tag heuer carrera day date replica Tag Heuer Carrera Grand Carrera Replica Tag Heuer Aquaracer 500M Replica Patek Philippe Replica Watches